neděle 21. prosince 2014

Žádost o kontrolu prodejních stánků s kapry pana Hašky ve Valašském Meziříčí

Žádám o neohlášenou kontrolu prodejních stánků s kapry výše jmenovaného chovatele.
Dne 21.12.2014 jsem navštívila stánek s prodejem ryb ve Valašském Meziříčí na sídlišti Vyhlídka naproti supermarketu Albert. Kádě s kapry nebyly okysličovány. Prodejce jsem upozornila, že se ryby dusí a poprosila je, aby jim pustili kyslík po celou dobu prodeje. Dále jsem jim položila otázku, proč kádě neokysličují, když mají láhev s kyslíkem položenou hned vedle kádí. Prodejce odpověděl, že na přání majitele (p. Hašky) kyslík rybám pouštějí jen občas z důvodu, že jim musí jedna láhev s kyslíkem vydržet na celé tři dny prodeje! Z tohoto důvodu Vás žádám o kontrolu všech prodejních míst s kapry pana Hašky a o zjištění, kolik tlakových lahví s kyslíkem má na jeden stánek, tak aby kyslík rybám proudil stále. Popřípadě o zjištění, kde tyto lahve má skladovány v případě, že by kyslík rybám v některém stánku došel.
Žádám také o zjištění, zda prodejci mají potřebnou kvalifikaci na usmrcování ryb.

Chci Vás také upozornit, že pan Haška neustále porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání,  např. při týrání prasat nebo ryb při výlovu v letech minulých.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám fotografiemi, které jsou nedílnou součástí
tohoto e-mailu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Žádám proto KVS pro kraj Zlínský o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních
skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.


Děkuji předem

Žádné komentáře:

Okomentovat