úterý 27. listopadu 2012

Ugandský parlament může schválit zákon, který by mohl uložit trest smrti nebo doživotí za homosexualitu.

Hours to stop Uganda's horrific anti-gay law

Výsledek šetření KVS – nevhodná manipulace s živými rybami při prodeji"KVSZ dle výše uvedeného konstatuje, že se pan S.H. jakožto fyzická osoba podnikající dopustil porušení § 4 odst. 1  písm. t) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (dále jen „ ZOZT“), když jeden z jeho zaměstnanců při manipulaci s živou rybou vsouval rybě prsty pod skřele do žáber. KVSZ na základě zjištěných skutečností podá podnět k projednání správního deliktu na obec s rozšířenou působností, ve smyslu § 22 odst. 1 písm. m) ZOZT."pondělí 12. listopadu 2012

Oznámení příslušné KVS o nevhodné manipulaci s rybami při jejich prodejiJednalo se především o uchopení ryb pod žábra, což je pro ryby nesmírně bolestivé a zakázané. Dále u kádě s kapry úplně chybělo okysličovací zařízení.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování § 6
Péče o ryby před usmrcením
(K § 5c odst. 6, 7 zákona)
(1) Živé tržní ryby v zařízení používaném v rámci podnikatelské činnosti se před usmrcením přechovávají v kádích a příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody.
 
Dále je při manipulaci s živými rybami zakázáno vsouvat prsty pod skřele za žábry.