úterý 18. září 2012

PROSÍM POMOZTE JIM NAJÍT DOMOVE-mail s prosbou o pomoc při umístění koťátek. Kamila Pernická se již několik let stará velmi obětavě o opuštěné kočky.

"Milí kamarádi, 
Už čtvrtý rok se starám o opuštěné kočky v Čeladné, někteří už víte. Snažím se taky o osvětu na toto téma (proč by měla zvířata, která lidi přijali, zbytečně umírat?) Někteří lidé ale na to prostě kašlou, zvíře pro ně neznamená víc než věc, které se kdykoli můžou zbavit. Zbavují se pravidelně i malých (často ještě sajících) koťátek, která nemají šanci přežít stejně jako dítě, kdybyste je nechali bez mámy. Mě srdce nedá, když je najdu nemocné, nebo naříkající ve křoví nebo u popelnic (nejčastěji u statku, kde jsou absolutně majitelem zavržené). Beru je, léčím a snažím se jim najít nový domov(všechny je ale  nenasytím-zpočátku jsem se starala o více než 40cet koček) Po čtyřech letech jsem už dost unavená (je to nekončící příběh)…

a TAK VÁS MOC PROSÍM O POMOC PŘI NALEZENÍ DOMOVA PRO TAHLE KOŤÁTKA. PROSÍM ZEPTEJTE SE HODNÝCH LIDÍ VE VAŠEM OKOLÍ, BUDU VÁM MOC VDĚČNÁ….(mohu nechat převézt i do Prahy)

Rezavý je kocourek a želvovinová je kočička (sourozenci oba cca 5týdnů, na zimu se ale nestačí připravit-zatučnit, proto by měli být v teple)

Kolik jich už za tu dobu domov našlo se můžete podívat na www.zverokruh-ochranci.cz)
Moc vám děkuji a klidné dny v radosti  přeju Kamila Pernická"

Kontakt: zviremilka@email.cz

Kočínek
Lila
Mija


pondělí 17. září 2012

STÁTEM PODPOROVANÁ LEGÁLNÍ LIKVIDACE HOLUBŮ SKALNÍCHRegulace populací holubů skalních (Columba livia) ve městech je možné provádět odchytem do klecí s návnadou, odchytem do vystřelovacích sítí po předchozích opakovaných předvnaděních a odebíráním vajec, mláďat nebo i dospělých holubů z holubníků, instalovaných na vhodných místech. Holubi se poté vkládají do standardních přenosek pro drůbež v max. počtu do 15 ks. V těchto přenoskách se umísťují do vhodných uzavřených prostor, např. plastových kontejnerů, vaků z igelitu apod., které se bezprostředně sytí atmosférou CO2 z tlakových lahví přes redukční ventil. Jakákoliv další manipulace je možná až po neklamných známkách smrti všech zvířat. V prostorných podstřešních prostorách – na půdách, v halách a skladech lze též regulovat počet holubů odstřelem, pokut to umožní povaha objektu a při zachování bezpečnosti pro přítomné osoby. Je nutné použít výkonnou vzduchovou zbraň s úsťovou rychlostí minimálně 100 m/sec. Usmrcení střelbou musí být důsledné a okamžité. Likvidace kadaverů se provádí prostřednictvím veterinárních asanačních ústavů, případně spaloven. Doklad o likvidaci je součástí pracovního protokolu. Pracovní postup stejně jako používané zařízení musí být dokumentováno popisem, a předem odsouhlaseno příslušným orgánem SVS, případně i OŽP. Tento dokument je součástí protokolu. Tuto práci mohou provádět jen způsobilé osoby.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K MINIMALIZACI ZDRAVOTNÍCH RIZIK, VZNIKLÝCH ŠÍŘENÍM PATOGENŮ, PARAZITŮ A ALERGENŮ ZE STANOVIŠŤ SYNANTROPNÍCH PTÁKŮ A NETOPÝRŮ (novelizováno dle platných právních předpisů)

Jednotlivá opatření se liší podle stupně zákonné ochrany jednotlivých druhů, které lze pro potřeby praxe rozdělit do následujících kategorií:
1. všechny druhy volně žijících ptáků jsou chráněny a omezování jejich výskytu v synantropním prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
2. na území ČR jsou mimo to stanoveny ještě tři kategorie druhů
(ohrožené, silně a kriticky ohrožené – např. řada druhů netopýrů), jejichž seznam a způsob ochrany je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
3. z ochrany ptáků byl vyjmut druh: holub skalní (Columba livia), jehož početné populace osídlují především stavby ve městech. Odkaz na tuto informaci a její plné znění:
www.env.cz / Ministerstvo / Periodika / Věstník MŽP / Věstník MŽP 2006 / Věstník MŽP (č. 2006/09)/ Věstník 09_web.pdf / sdělení č. 20:
Společné sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody a odboru
legislativního k problematice ochrany holuba skalního, žijícího ve městech podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Holub skalní, žijící ve městech není ptákem, na kterého by se vztahovala ustanovení §5a a § 5b zákona. Toto sdělení vychází ze stanoviska, vyjádřeného v materiálu Evropské komise „Report from the Commission on the Application of Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds (COM 2002, 146 final), ze kterého vyplývá, že na populace domestikovaných druhů včetně ferálních, s uvedením ferálních populací holuba skalního jako konkrétního případu, se nevztahuje ochrana podle článku 1 směrnice Rady 79/409/EHS.