čtvrtek 26. prosince 2013

Odpověď KVS chov koní obchodní společnosti Rudnik spol. s r.o.

Podnět – chov koní
Na základě Vašeho podnětu Vám sdělujeme, že v chovu koní obchodní společnosti Rudnik spol. s r.o. byly provedeny kontroly se zjištěním zhoršeného výživného stavu u některých chovaných koní, což nasvědčuje tomu, že v předešlé době se jim nedostávalo dostatečné množství krmiva pokrývající jejich fyziologickou potřebu. S ohledem na toto zjištění bude podán podnět příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Kyjov) k projednání správního deliktu dle ustanovení § 27a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.*, na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Správní delikty podle citovaného zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností nikoli krajské veterinární správy (§ 28 odst. 6 citovaného zákona).
S pozdravem
MVDr. Jaroslav Salava
ředitel
elektronicky podepsáno


*246/1992 Sb

§ 27a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,


Snažím se z KVS ještě vytáhnout informaci, kolik kontrol v chovu provedla v posledních třech letech. A dotázat se, proč tento problém řeší pokutou, když je evidentní, že majitel nemá finance na adekvátní nakrmení tolika koní a tímto se stav jen zhoršuje. Proč raději nenařídí odebrání několika zvířat.


pátek 29. listopadu 2013

STOP tzv. ZÁBAVNÍ PYROTECHNICE


Odpověď, která mi došla z MěÚ cca za 8 hodin od odeslání mého e-mailu.
Je vidět, že týrání zvířat zábavní pyrotechnikou připadá úředníkům naprosto normální.
„Ve lhůtě stanovené zákonem“ vám dávám toto vyjádření: o žádných takových zákazech neuvažujeme. Projednání v radě města můžete požadovat, až bude vaše žádost podepsána 0,5% občanů obce (§ 16 zákona o obcích). Z výše uvedeného důvodu jsem se rozhodl váš dokument nikam nepředávat.

S pozdravem
Ing. Josef Matocha
tajemník
MěÚ Valašské Meziříčí

čtvrtek 28. listopadu 2013

středa 20. listopadu 2013

Žádost o sdělení výsledku správního řízení s pořadateli akce „Mistrovství ČR v rodeu na Šiklově mlýně 10.8.2013“


Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 311
fax: 566 590 347
e-mail:
posta@bystricenp.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 20.11.2013
VĚC: Žádost o sdělení výsledku správního řízení s pořadateli akce „Mistrovství ČR v rodeu na Šiklově mlýně 10.8.2013“

Žádám Vás o sdělení výsledku správního řízení týkajícího se týrání telat na akci v Šiklově mlýně dne 10.8.2013.  Podnět k zahájení správního řízení Vám byl zaslán z KVS pro kraj Vysočina.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.

Děkuji za součinnost

úterý 19. listopadu 2013

ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ STAVU KOPYT KONĚ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
Lazy V 654,
Zlín, 76001
Telefon: 577 210 796
E-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18.11.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ STAVU KOPYT KONĚ V OBCI ....

Žádám o prošetření stavu kopyt koně, který se nalézá ve výše zmíněné obci. Přesnou polohu naleznete v přiložené zaznačené mapě. Kůň na této pastvině má velmi nepřirozeně zakřivené přední nohy, pravděpodobně z nedostatečného udržování kopyt. Toto způsobuje to, že kůň špatně chodí a velice často si lehá. Na této pastvině bývá i přes zimu bez možnosti vhodného úkrytu před nepříznivým počasím.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám fotografiemi a videozáznamem, které jsou nedílnou součástí
tohoto dopisu.
U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Zlínský o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.
O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.
 
Děkuji předem

pátek 15. listopadu 2013

Žádost o kontrolu chovu koní


Byla jsem požádána o pomoc s případem zanedbávaných koní.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 1309/174,
Brno, 61200
Telefon: 541 594 472
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 15.11.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU KONÍ PANA …., JENŽ JE
MAJITELEM STÁJÍ … NEDALEKO OBCE …...

Žádám Vás o neohlášenou kontrolu výše zmíněného chovu koní. Zasílám Vám fotografie a aktuálně pořízený videozáznam koní ze zadních stájí, které nejsou pro veřejnost přístupné. Přežívají tam v otřesných podmínkách i březí kobyly, kterým není poskytnuta adekvátní péče. Majitel údajně koním neposkytuje dostatek vhodného krmiva a veterinární péči. Žádám zejména o kontrolu krmivové základny před zimou pro takovéto větší množství zvířat, dále o sdělení informací, kolikrát v roce 2013 KVS tyto stáje navštívila a jaký byl výsledek kontrol.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám videozáznamem a fotografiemi, které jsou nedílnou součástí
tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Jihomoravský o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.
O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem

VIDEOZÁZNAM