úterý 9. října 2012

The Test of a Civilization (CZ - Subtitles)


The Test of a Civilization (CZ - Subtitles) from Vivisekce info on Vimeo.

Miliony zvířat, včetně myší, králíků, subhumánních primátů, psů, koček a ryb je používáno ve jménu vědu. Mnohé experimenty jsou velmi bolestivé, nespolehlivé a nesmyslné.

VIVISEKCE

test LD50 - test akutní toxicity
Název tohoto testu (Lethal Dose 50) v překladu znamená "poloviční smrtelná dávka". Jeho cílem je určit, jak velká dávka testované látky způsobí smrt u poloviny „použitých“ zvířat. Při tomto testu jsou stále novým a novým skupinám zvířat jednoho druhu podávány stále vyšší dávky, dokud není nalezeno toto "ideální" množství. Při pokusu se zvířatům většinou nepodávají žádné bolest tišící látky.

test chronické toxicity
Jeho cílem je stanovit reakci zvířete na dlouhodobé vystavení zkoušené látce. Používá se většinou jeden druh hlodavce (potkani) a jeden druh nehlodavce (většinou psi), kteří jsou látkou násilně krmeni, nuceni ji inhalovat nebo je jim nanesena na kůži. Pokus trvá minimálně 12 měsíců.

Draizeův oční test - test akutní oční dráždivosti
Pro tento test jsou užíváni králíci. Ti jsou v řadách uvázáni do znehybňujících aparátů, svorkami přinuceni nechat otevřené oči a poté je jim do oka nanesena testovaná látka. Test trvá 72 hodin, po celou dobu zůstávají zvířata bez tišících prostředků znehybněna. Po skončení testu je vyhodnocen stupeň poškození oka (tím nejvyšším je oslepnutí).

test kožní dráždivosti
Tento test je prováděn převážně na králících a morčatech. Zvířatům musí být nejprve oholena srst (zpravidla na zádech) a odstraněna povrchová vrstva pokožky. Na toto místo je pak nanesena testovaná látka a její účinky na povrch těla jsou později vyhodnocovány.

 test karcinogenity
Zvířatům jsou celoživotně podávány zkoušené látky či léky, aby se zjistilo, zda u nich způsobí rakovinu. Provedená pitva pak prokáže, zda zvíře rakovinou onemocnělo. Podobně jako jiné typy pokusů, i testy karcinogenity prováděné na zvířatech čelí velké kritice, že jejich závěry jsou pro člověka nespolehlivé a že u něj nemohou předpovědět riziko vzniku rakoviny.   

test teratogenity
Při tomto testu se zkoumá, zda látka nemá negativní účinky na vyvíjející se plod. Březí samice jsou po dobu 10 dnů násilně krmeny stále většími dávkami zkoušené látky. Poté jsou usmrceny, plod je vyjmut a rovněž usmrcen a lékaři u něj vyhodnocují případné změny a poškození.

Všechny tyto pokusy mohou zvířatům přinášet nesmírné utrpení. Zvířata při nich trpí křečemi, třesem, silnou bolestí břicha, nekontrolovaným zvracením, vnitřním krvácením, poškozením orgánů, bolestí způsobenou nádorem. Mohou krvácet z očí, z úst nebo pohlavních orgánů, mohou ochrnout nebo upadnout do kómatu. Látky tišící bolest se většinou nepoužívají, aby nebyly zkresleny výsledky pokusu. Zvířata umírají buď přímo při pokusu nebo bývají na konci pokusu zabita, aby mohla být pitvána. V některých případech zvířata bývají ponechána naživu a „použita“ pro další pokus.   V ČR takto týrá zvířata např. Biotest