úterý 27. listopadu 2012

Ugandský parlament může schválit zákon, který by mohl uložit trest smrti nebo doživotí za homosexualitu.

Hours to stop Uganda's horrific anti-gay law

Výsledek šetření KVS – nevhodná manipulace s živými rybami při prodeji"KVSZ dle výše uvedeného konstatuje, že se pan S.H. jakožto fyzická osoba podnikající dopustil porušení § 4 odst. 1  písm. t) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (dále jen „ ZOZT“), když jeden z jeho zaměstnanců při manipulaci s živou rybou vsouval rybě prsty pod skřele do žáber. KVSZ na základě zjištěných skutečností podá podnět k projednání správního deliktu na obec s rozšířenou působností, ve smyslu § 22 odst. 1 písm. m) ZOZT."pondělí 12. listopadu 2012

Oznámení příslušné KVS o nevhodné manipulaci s rybami při jejich prodejiJednalo se především o uchopení ryb pod žábra, což je pro ryby nesmírně bolestivé a zakázané. Dále u kádě s kapry úplně chybělo okysličovací zařízení.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování § 6
Péče o ryby před usmrcením
(K § 5c odst. 6, 7 zákona)
(1) Živé tržní ryby v zařízení používaném v rámci podnikatelské činnosti se před usmrcením přechovávají v kádích a příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody.
 
Dále je při manipulaci s živými rybami zakázáno vsouvat prsty pod skřele za žábry.


úterý 9. října 2012

The Test of a Civilization (CZ - Subtitles)


The Test of a Civilization (CZ - Subtitles) from Vivisekce info on Vimeo.

Miliony zvířat, včetně myší, králíků, subhumánních primátů, psů, koček a ryb je používáno ve jménu vědu. Mnohé experimenty jsou velmi bolestivé, nespolehlivé a nesmyslné.

VIVISEKCE

test LD50 - test akutní toxicity
Název tohoto testu (Lethal Dose 50) v překladu znamená "poloviční smrtelná dávka". Jeho cílem je určit, jak velká dávka testované látky způsobí smrt u poloviny „použitých“ zvířat. Při tomto testu jsou stále novým a novým skupinám zvířat jednoho druhu podávány stále vyšší dávky, dokud není nalezeno toto "ideální" množství. Při pokusu se zvířatům většinou nepodávají žádné bolest tišící látky.

test chronické toxicity
Jeho cílem je stanovit reakci zvířete na dlouhodobé vystavení zkoušené látce. Používá se většinou jeden druh hlodavce (potkani) a jeden druh nehlodavce (většinou psi), kteří jsou látkou násilně krmeni, nuceni ji inhalovat nebo je jim nanesena na kůži. Pokus trvá minimálně 12 měsíců.

Draizeův oční test - test akutní oční dráždivosti
Pro tento test jsou užíváni králíci. Ti jsou v řadách uvázáni do znehybňujících aparátů, svorkami přinuceni nechat otevřené oči a poté je jim do oka nanesena testovaná látka. Test trvá 72 hodin, po celou dobu zůstávají zvířata bez tišících prostředků znehybněna. Po skončení testu je vyhodnocen stupeň poškození oka (tím nejvyšším je oslepnutí).

test kožní dráždivosti
Tento test je prováděn převážně na králících a morčatech. Zvířatům musí být nejprve oholena srst (zpravidla na zádech) a odstraněna povrchová vrstva pokožky. Na toto místo je pak nanesena testovaná látka a její účinky na povrch těla jsou později vyhodnocovány.

 test karcinogenity
Zvířatům jsou celoživotně podávány zkoušené látky či léky, aby se zjistilo, zda u nich způsobí rakovinu. Provedená pitva pak prokáže, zda zvíře rakovinou onemocnělo. Podobně jako jiné typy pokusů, i testy karcinogenity prováděné na zvířatech čelí velké kritice, že jejich závěry jsou pro člověka nespolehlivé a že u něj nemohou předpovědět riziko vzniku rakoviny.   

test teratogenity
Při tomto testu se zkoumá, zda látka nemá negativní účinky na vyvíjející se plod. Březí samice jsou po dobu 10 dnů násilně krmeny stále většími dávkami zkoušené látky. Poté jsou usmrceny, plod je vyjmut a rovněž usmrcen a lékaři u něj vyhodnocují případné změny a poškození.

Všechny tyto pokusy mohou zvířatům přinášet nesmírné utrpení. Zvířata při nich trpí křečemi, třesem, silnou bolestí břicha, nekontrolovaným zvracením, vnitřním krvácením, poškozením orgánů, bolestí způsobenou nádorem. Mohou krvácet z očí, z úst nebo pohlavních orgánů, mohou ochrnout nebo upadnout do kómatu. Látky tišící bolest se většinou nepoužívají, aby nebyly zkresleny výsledky pokusu. Zvířata umírají buď přímo při pokusu nebo bývají na konci pokusu zabita, aby mohla být pitvána. V některých případech zvířata bývají ponechána naživu a „použita“ pro další pokus.   V ČR takto týrá zvířata např. Biotest

 

úterý 18. září 2012

PROSÍM POMOZTE JIM NAJÍT DOMOVE-mail s prosbou o pomoc při umístění koťátek. Kamila Pernická se již několik let stará velmi obětavě o opuštěné kočky.

"Milí kamarádi, 
Už čtvrtý rok se starám o opuštěné kočky v Čeladné, někteří už víte. Snažím se taky o osvětu na toto téma (proč by měla zvířata, která lidi přijali, zbytečně umírat?) Někteří lidé ale na to prostě kašlou, zvíře pro ně neznamená víc než věc, které se kdykoli můžou zbavit. Zbavují se pravidelně i malých (často ještě sajících) koťátek, která nemají šanci přežít stejně jako dítě, kdybyste je nechali bez mámy. Mě srdce nedá, když je najdu nemocné, nebo naříkající ve křoví nebo u popelnic (nejčastěji u statku, kde jsou absolutně majitelem zavržené). Beru je, léčím a snažím se jim najít nový domov(všechny je ale  nenasytím-zpočátku jsem se starala o více než 40cet koček) Po čtyřech letech jsem už dost unavená (je to nekončící příběh)…

a TAK VÁS MOC PROSÍM O POMOC PŘI NALEZENÍ DOMOVA PRO TAHLE KOŤÁTKA. PROSÍM ZEPTEJTE SE HODNÝCH LIDÍ VE VAŠEM OKOLÍ, BUDU VÁM MOC VDĚČNÁ….(mohu nechat převézt i do Prahy)

Rezavý je kocourek a želvovinová je kočička (sourozenci oba cca 5týdnů, na zimu se ale nestačí připravit-zatučnit, proto by měli být v teple)

Kolik jich už za tu dobu domov našlo se můžete podívat na www.zverokruh-ochranci.cz)
Moc vám děkuji a klidné dny v radosti  přeju Kamila Pernická"

Kontakt: zviremilka@email.cz

Kočínek
Lila
Mija