čtvrtek 29. srpna 2013

Žádost o prošetření veřejného vystupování zvířat (telat) na akci „Mistrovství ČR v rodeu“ 10.8.2013 na Šiklově mlýně
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
Rantířovská 94/22,
Horní Kosov, Jihlava, 58601
E-podatelna: epodatelna.kvsj@svscr.cz
Telefon: 567 570 240
Fax: 567 331 636

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 29.8.2013
VĚC: Žádost o prošetření veřejného vystupování zvířat (telat) na akci „Mistrovství ČR v rodeu“ 10. 8. 2013 na Šiklově mlýně.
Chtěla bych Vás upozornit, že na výše zmíněné akci byla telata používaná v několika dobytkářských disciplínách, které evidentně telatům způsobovaly extrémní stres a utrpení! U disciplíny kácení telete jezdec v modré košili teleti vtláčel prsty do očí a jiná osoba do nozder (čas videozáznamu  09:37, 10:25). Dále jezdec v červené košili tele neadekvátně tahal za ocas (čas videozáznamu 14:00). Pracovníci od telat telatům nalévali z PET lahve do uší vodu a snažili se je tímto způsobem zvednout. Při kolizi s koněm bylo jedno z telat koněm pošlapáno.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám videozáznamem, který je nedílnou součástí tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Vysočina o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte e-mailem dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem
úterý 13. srpna 2013

Anketa Podpořili byste zákaz cirkusů se zvířaty?

Meziříčané nechtějí cirkus
Každoročně navštěvují města po celé republice cirkusové manéže, které se těší zájmu malých i velkých diváků. Ve Val. Meziříčí ale část občanů volá po jejich zákazu.

Anketa Podpořili byste zákaz cirkusů se zvířaty?

středa 7. srpna 2013

ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU SKOTU NA MLÉČNÉ FARMĚKrajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 1104/51,
Vítkovice, Ostrava, 70300
E-podatelna: epodatelna.kvst@svscr.cz
Telefon: 596 781 910, 596 781 911, 596 788 601
Fax: 596 788 625

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6.8.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU SKOTU NA MLÉČNÉ FARMĚ
       
Žádám Vás o prošetření výše zmíněného chovu. Chtěla bych Vás upozornit, že se na místě  nalézá kráva, která očividně trpí kvůli poraněné noze. Na přiloženém videozáznamu je zřetelné kulhání! Jedná se o zvíře s číslem ušní známky 146 783, číslo identifikačního obojku chovatele je 11. Žádám Vás o sdělení, zda tomuto zvířeti byla poskytnuta adekvátní veterinární péče. Dále Vám zasílám fotografii telete, které na první pohled vykazovalo špatný zdravotní stav, bylo hubené a apatické. Tele se nalézalo ve skupinovém ustájení odrostlejších telat. Číslo ušní známky telete je 239 733. Chci Vás také upozornit na celkově špatné životní podmínky zvířat v chovu, jsou špinavá a celkově zubožená. Telata ustájená v individuálních boxech neměla vodu ani v případě, kdy teploty dosahovaly 35°C ve stínu. V určitou denní dobu telatům do boxů svítí přímo slunce a nemají žádnou možnost se ukrýt do stínu, mohou jen čekat, až se slunce otočí.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám fotografiemi a videozáznamem, které jsou nedílnou součástí tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:

- zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Moravskoslezský o neohlášenou kontrolu, o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte e-mailem dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem

úterý 6. srpna 2013

Odpověď z MěÚ ohledně povolování záboru veřejného prostranství cirkusům se zvířaty

Dobrý den,
Vaše námitka bude dána na vědomí radě města dne 7.8.2013.

S pozdravem
Ing. Josef Matocha
tajemník
MěÚ Valašské Meziříčí
_________________________________________

(Tak to jsem teda zvědavá, s jak inteligentní odpovědí přijdou. Samozřejmě nečekám žádné pozitivní věci ale jsem zvědavá, jak si to týrání zvířat odůvodní)!

čtvrtek 1. srpna 2013

Odpověď na téma záboru veřejného prostranství ohledně cirkusů se zvířaty a podaná námitka

Povolování cirkusů odpověď z MěÚ


NÁMITKA zaslaná na MěÚ

MěÚ Valašské Meziříčí
Ing. Josef Matocha
tajemník
matocha@muvalmez.cz
Mgr. Alena Schattke
Odbor majetkové správy
schattke@muvalmez.cz

Vážený pane inženýre Matocho,
děkuji Vám za Vaši odpověď. Bohužel musím ale podat námitku k Vámi sděleným informacím, jelikož se má otázka nevztahovala k zákonu na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, popř. veterinárního zákona. Oba zákony jsou mi velice dobře známy a nepotřebuji jejich přepis ve Vaší odpovědi. 
Záměrně jsem psala na MěÚ a ne na SVS, protože mne zajímá, proč město cirkusům povoluje zábor veřejného prostranství, když jsou Vám jistě informace ohledně utrpení zvířat v cirkusech všeobecně známy. Tímto Vás znova upozorňuji, že pokud by město cirkusu zábor veřejného prostranství nepovolilo, mohlo by tímto způsobem zabránit utrpení zvířat, které jsem Vám vypsala v minulém e-mailu. Z toho důvodu kladu svou otázku podruhé, proč město utrpení zvířat podporuje tím, že cirkusu povolí zábor veřejného prostranství? Dále Vás chci upozornit, že Vaše evidentně vyhýbavá odpověď je nepřiměřená při komunikaci mezi MěÚ a jeho občanem.

Cirkusy představují dětem zkreslené představy o chování ke zvířatům, jako je např. zesměšňování (opice převlečená za klauna atp.) místo toho, aby děti pochopily, že zvířata jsou živé cítící bytosti s vlastním právem na svobodný život a ne loutky ke hře. Dětem by se od malička měly vštěpovat základní hodnoty ochrany a péče o zvířata a ne ukazovat jim, že zvířata slouží k nesmyslné zábavě a jinému vykořisťování.

Předem Vám děkuji za odpověď a součinnost

Původní e-mail si můžete přečíst tady.