pátek 31. srpna 2012

KNIHY K OBJEDNÁNÍ

Knihy zasílám na dobírku poštou, u každé knihy je uvedena cena (většinou za dobrovolný příspěvek + cena dobírky cca 80 - 120 Kč). Objednávky přijímám na e-mailu michaela.phz@gmail.com


DĚTI A JEJICH MILÍ PŘÁTELÉ


Napsal MUDr. Ctibor Bezděk (1872-1956), významný prvorepublikový vegetarián, pacifista, představitel abstinenčního a antitabákového hnutí. Zakladatel léčebné metody etikoterapie, která vychází z dvojí podstaty lidské bytosti, duchovní a hmotné. Příčinu nemocí hledal a nacházel v porušení mravních principů. V 30. letech předsedal Čs. vegetariánskému klubu a Čs. abstinenční společnosti. Byl jedním ze signatářů Provolání 109 českých intelektuálů proti zbrojení. Smysl života hledal a našel v pomoci lidem nemocným, trpícím, hledajícím. Po 42 letech nedobrovolného odmlčení jeho knihy nyní opět vycházejí.
Kniha „Děti a jejich milí přátelé“ formou příběhů vede děti k soucitu a lásce ke zvířatům. Děti zde objevují, že zvířata, podobně jako i my, vnímají svět kolem sebe, dovedou cítit smutek, bolest i strach, ale projevují také svou radost, pečují o svá mláďata, těší se na své blízké.

Obsah:
Předmluva
Oříškův stesk
Bůh miluje všechno
Beránkovy slzy
U strýčka na venkově
Doslov napsal Alex Bezděk, vnuk pana Ctibora Bezděka.
formát A5, 64 stran, vázaná kniha, barevné ilustrace doplnila Kateřina Machytková

Cena: za dobrovolný příspěvek (doporučená cena 150 Kč)


JEJICH JEST KRÁLOVSTVÍ


O etickém chování vůči zvířatům a jejich osudu
Knihu sestavil a předmluvou doplnil Jan Čejka, který studovat chemii v Praze, kde po ukončení studia pracoval jako biochemik. Po odchodu do Spojených států v roce 1968 se rehabilitoval v oboru klinické chemie a podílel se na  výzkumu dětských nemocí v dětské nemocnici v Detroitu ve státě Michigan. Jan Čejka byl po řadu let členem vědecké poradní komise při organizaci Humane Society of the United States, spolupracuje s řadou celonárodních a zahraničních organizací pro ochranu zvířat a sponzoruje jejich práci. V současné době je jeho úsilí soustředěno na ochranu hospodářských zvířat a ulehčení jejich údělu.

"Dnes více než kdy jindy je nutno se vážně zamyslet nad osudem zvířat v naší společnosti, a to především nad osudem zvířat hospodářských. Množství těchto citlivých tvorů ročně obětovaných pro potravu lidí, jejich utrpení a hloubka jejich ponížení jsou ohromující a zároveň varovné. Člověk sám sebe postavil tak vysoko nade vše stvoření, že úděl mimolidských tvorů se mu stal nicotným a bezvýznamným. Při čtení této knihy se musíme ptát: jsme opravdu dobrými pastýři nám svěřených stád, tak jak nás k tomu zavazují zákony lidskosti a příkazy Bible? Nikdy v dějinách lidstva nebyla zvířata v takové míře ponížena na bezduchá automata neschopná utrpení a bolesti jako v dnešní době, ani nikdy v minulosti nebyla odsouzena k tak velkému utrpení, jakým nespočetné miliony zapomenutých a bezbranných tvorů procházejí na novodobých velkofarmách a na jatkách. Jestliže péče a ochrana, kterou národ zvířatům poskytuje, je měřítkem jeho velikosti - tak jak nám to bylo připomenuto - je nemožné nevidět, jak hluboce jsme zklamali. Tato kniha promlouvá k našemu svědomí a vyzývá k obnově naší smlouvy s mimolidskými tvory, ke hledání ztracené odpovědnosti za jejich ochranu a k soucitu s utrpením těchto našich bližních. Kéž uposlechneme její výzvy!"

Obsah:
Předmluva
Matthew Scully:
Panování: Moc člověka, utrpení zvířat a prosba o slitování
Úvod
Osvoboď mne od žádostí
Mark H. Bernstein:
Bez jediné slzy: Náš tragický poměr ke zvířatům
Úvod
Holocaust velkofarem
Jeffrey Moussaieff Masson:
Vepř, který zpíval na měsíc
Úvod
Vepř coby náš bližní
Závěr: Nejíst své přátele

Formát A5, 144 stran, vázaná kniha s přebalem

Cena knihy: za dobrovolný příspěvek (doporučená cena 100 Kč) 


ZVÍŘATA JSOU NAŠI BLIŽNÍ


Výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů.

Knížka "Zvířata jsou naši bližní" je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru potřebná. Nutí čtenáře k vážnému zamyšlení nad životem zvířat v dnešní materialisticky zaměřené společnosti, nad jejich osudem a bezohledném využívání v různých odvětvích lidského konání, a to zvláště v soudobém systému živočišné výroby. Knížka je výzvou ke změně našeho vztahu k mimolidským stvořením, k soucitu s jejich utrpením a k odpovědnosti za jejich ochranu.

Jan Čejka, autor tohoto souboru, po dlouhá léta pracuje v ochraně zvířat ve Spojených státech, věnuje se humánnímu vzdělávání na školách a svými články přispívá ke všeobecné nápravě vztahu člověka k přírodě a jejím tvorům.

Cena knihy: za dobrovolný příspěvek 


NEBER ZVÍŘE DO ÚST ANEB PODALA SNAD EVA ADAMOVI JELITO? PAVEL HUB


Sáhnout po této knize jako po lehké humoristické četbě pro letní dovolenou na pláži by byl omyl. Její název by bylo lépe interpretovat jako „jedenácté přikázání“ – důležité mravní naučení, jež Bůh zapomněl předat Mojžíšovi na hoře Sinaj. Čtenáři jsou v ní předkládána k zamyšlení závažná kontroverzní a v médiích málo diskutovaná témata:
Proč dosud držíme miliony zvířat v trýznivých podmínkách velkochovů? Musíme je zabíjet pro svou obživu? Je vegetariánství úchylkou, anebo zodpovědným a láskyplným přístupem ke všem bytostem bez rozdílu? Jaké jsou dopady systému „živočišné výroby“ na člověka, společnost a přírodu? Je český občan lhostejný, krutý, nebo jen málo informovaný? Změnil by se svět k lepšímu a cítili bychom se lépe, kdybychom na zvířata přestali pohlížet jako na chodící řízky, kožichy a deodoranty? Má mít přednost chtíčem prosáklá tradice před láskou k bližnímu? Je evoluce „pána tvorstva“ u konce, nebo má náš druh potenciál se dále vyvíjet?
Obsáhlá kniha je dílem přemýšlivého občana, který se neostýchá vyjádřit hořké pocity absurdity, lítosti i hněvu nad zatvrzelým a samolibým lidským počínáním. Je jeho pokusem nalézt co nejpravděpodobnější a nejúplnější odpovědi na palčivé otázky, a z toho důvodu je koncipována jako sbírka rozhovorů. K uvedeným i jiným tématům se v ní zasvěceně vyslovují dlouholetí ochránci zvířat, stejně jako známí veřejně činní jedinci: sociolog Jan Keller, filosof Vladimír Šiler, religionista Jan Kozák, spisovatelé Jana Štroblová a Antonín Bajaja, katoličtí kněží Marek Orko Vácha a Matúš Kocian, a také odborníci na problematiku vegetariánství Jan Šťastný (právník) a Zbyněk Luňáček (praktický lékař). O zkušenostech sportovce s veganskou výživou zde hovoří několikanásobný mistr světa v thajském boxu Jan Müller.
Publikace je protkána citáty významných světových myslitelů a historických osobností, včetně případných výňatků z literatury. Doplněna je řadou textů informativního i praktického charakteru, například: Vegetariánství v číslech a stanoviska expertů; 21 důvodů proč být vegetariánem; Galerie slavných vegetariánů; Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany; Jak můžeš pomoci zvířatům ty sám; Ochrana zvířat na internetu (seznam webových stránek). Ke knize je navíc přiloženo DVD s tematickými filmy a fotoprezentacemi. A nakonec ještě vysvětlující poznámka autora Pavla Huba: „Knihkupectví jsou dnes plná knih, které nikdy nemusely být napsány. Tato – ač z ní sotva bude bestseller – však vzniknout musela.“

Cena knihy: za 350 Kč + dobírka  


JAK NEJLÉPE MŮŽEME POMOCI ZVÍŘATŮM

Brožurka, kterou sestavil Jan Čejka. Najdete v ní informace o životě tzv. hospodářských zvířat, negativním vlivu „výroby“ masa, mléka a vajec na Vaše zdraví a na životní prostředí, ale také informace o vegetariánství.

Brožurka je zdarma popř. za dobrovolný příspěvek.