úterý 25. června 2013

VYJÁDŘENÍ K POVOLOVÁNÍ VYSTUPOVÁNÍ CIRKUSŮ SE ZVÍŘATY NA ÚZEMÍ MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ


MěÚ Valašské Meziříčí

Odbor životního prostředí - Ing. Rostislav Frydrych (frydrych@muvalmez.cz)
Odbor školství, kultury a sportu -  Ing. Hana Skácalová (skacalova@muvalmez.cz)
Starosta města Valašského Meziříčí - Jiří Částečka (starosta@muvalmez.cz)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 24.6.2013
VĚC: „VYJÁDŘENÍ K POVOLOVÁNÍ VYSTUPOVÁNÍ CIRKUSŮ SE ZVÍŘATY NA ÚZEMÍ MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.“

Vážení,
dovoluji se, jako občan Valašského Meziříčí vyjádřit k vážnému problému týkajícího se povolování vystupování cirkusů.  Jako občan nesouhlasím s cirkusy v našem městě a to z důvodů že: drezůra divokých zvířat probíhá za pomocí násilí a týrání zvířat jako je bití, kopání, používání bodců apod., jak dokazuje mnoho videozáznamů pořízených skrytými kamerami. Cirkusy podávají návštěvníkům zkreslenou představu o tom, že zvíře dělá vše dobrovolně nebo za pamlsek, což není pravda. Po zvířatech jsou požadovány zcela nepřirozené úkoly! Časté převozy zvířat způsobují stres a utrpení z velmi malých prostor.  Ustájovací kotce jsou tak malé, že zvířata z nedostatku prostoru trpí stresem, který se projevuje stereotypním chováním,  jako je neustálé pohupování hlavy ze strany na stranu (jak dokazuje pořízený videozáznam slona z cirkusu Berousek ze dne 18.6.2013) dále např. u šelem neustálým chozením dokola v kleci často o minimálních rozměrech atp. Slon je ve svém přirozeném prostředí stádovým zvířetem, proto strádá samotou bez svých druhů. Mnoho zvířat je ustájeno na přímém slunci bez možnosti úkrytu ve stínu a možnosti volného přístupu k vodě (jak dokazují přiložené fotografie). Cirkusy představují dětem zkreslené představy o chování ke zvířatům,  jako je např. zesměšňování  (opice převlečená za klauna atp.)  místo toho, aby děti pochopily, že zvířata jsou živé cítící bytosti s vlastním právem na svobodný život a ne loutky ke hře. Dětem by se od malička měly vštěpovat základní hodnoty ochrany a péče o zvířata a ne ukazovat jim, že zvířata slouží  k nesmyslné zábavě a jinému vykořisťování.

Vystupování zvířat v cirkusech je zakázáno ve Švýcarsku, Švédsku a ve Slovinsku.  Německo zakázalo vystupování s divokými zvířaty, stejně tak Velká Británie a Řecko.  Zákaz se také chystá v Rakousku. V několika dalších zemích se zákazy projednávají.

Je mi známa skutečnost, že vystupování nedomestikovaných zvířat v cirkusech v ČR je povoleno zákonem ale to neznamená, že to co je v zákoně povolené je správné i z hlediska morálního.  Chtěla bych Vás upozornit, že jako město se k tomuto vážnému problému můžete postavit pokrokovým způsobem a to tak, že tyto nekulturní akce minulého století na území města Valašského Meziříčí nebudete povolovat.

Více informací o krutosti páchané na zvířatech v cirkusech naleznete na www.cirkusybezzvirat.cz

Za Váš soucit se zvířaty Vám tímto děkuji a žádám Vás o zaslání Vašeho stanoviska k tomuto vážnému problému.

středa 12. června 2013

Alternativní přírodní veterinární produkty

Přírodní medicína ve veterinární praxi má tradici dlouhou jako chov zvířat sám. Přírodní preparáty jsou u zvířat velmi efektivní a je možné říci, že fungují lépe nežli u lidí. Velmi účinně mohou zvládat počátky onemocnění, jako preparáty první volby. Při chronických onemocněních jsou to jediné preparáty, které mohou stav zlepšit bez vedlejších účinků a bez doživotního podávání.

energyvet.com 

čtvrtek 6. června 2013

Útulek Valašské Meziříčí

Tato stará fenka cca 10 let se v útulku nachází již dlouho, nikdo o ni nemá zájem z důvodu jejího stáří. Je hodná, nekonfliktní, zdravá a vitální. Zasloužila by si dožít svůj život v milující rodině.
 
Dále se již delší dobu nacházejí v útulku tito pejsci, kteří by se také nutně potřebovali dostat do nových rodin.


pondělí 3. června 2013

KDO CHCE ŠÍŘIT MYŠLENKU VEGANSTVÍ?


Skvělá brožurka - JAK NEJLÉPE MŮŽEME POMOCI ZVÍŘATŮM, kterou sestavil Jan Čejka. Najdete v ní informace o životě tzv. hospodářských zvířat, negativním vlivu „výroby“ masa, mléka a vajec na Vaše zdraví a na životní prostředí, ale také informace o veganství. Dále zašlu upoutávku na knihu ZVÍŘATA JSOU NAŠI BLIŽNÍ v podobě A5 letáku.
Obojí je zdarma, popř. za dobrovolný příspěvek. Objednávejte na michaela.phz@gmail.com