pátek 12. července 2013

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ ZVÍŘAT NA AKCI „ZAŠOVSKÁ POUŤ“


VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 12.7.2013
VĚC: VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ ZVÍŘAT NA AKCI „ZAŠOVSKÁ POUŤ“
Vážení,
již minulý rok jsem upozorňovala Státní veterinární správu na problém při veřejném vystupování zvířat na výše zmíněné akci.  Z důvodů, že jste nebyli schopni minulý rok sdělit KVS, kdo toto vystupování provozoval, nebylo možné zjistit další skutečnosti nasvědčující týrání zvířat nebo porušení Veterinárního zákona. KVS měla za dostatečně prokázanou zejména skutečnost, že provozovatel atrakce byl pořadatelem veřejného vystoupení a jako takový nesplnil svoji povinnost uvedenou v § 8 odst. 3 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb,. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chtěla bych Vás upozornit, že provozovatele atrakce podle správně vyplněného příjmového dokladu musíte dohledat. Jelikož náležitosti správně vyplněného příjmového pokladního dokladu jsou mimo jiné: přijato od (jméno a adresa) a účel platby. Z důvodu, že minulý rok jste přislíbili, že si již toto pohlídáte, cituji: „ Aby k těmto případům již nedocházelo, pokusíme se pro příští roky provést patřičné kroky“, Vás žádám o sdělení, kdo tento rok na akci Zašovská pouť provozoval atrakci ježdění na ponících.

Dle mého zvířatům nebyl dopřán řádný odpočinek, jídlo ani voda. Poníci bez přestávky vozili návštěvníky celý den. Ustájení zvířat na místě, kde se Zašovská pouť konala, nebylo zaznamenáno a na můj dotaz, kde se toto místo nachází, mi bylo sděleno, že není!  Domnívám se tedy, že mohlo dojít k porušení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.


Předem Vám děkuji za součinnost
S pozdravemRozdělovník:
Originál: Obec Zašová
V kopii: Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (epodatelna.kvsz@svscr.cz)
Příloha: - fotografie s poníky (pro KVS pořízené dne 6.7.2013 v 18:05 – zjistíte přes vlastnosti,  
                 záložka obecné) 
               - Odpověď KVS z roku 2012

Příloha je nedílnou součástí tohoto dopisu
středa 10. července 2013

Vyhozená štěňata


Vyhozená štěňata, nyní se nalézají v útulku Valašské Meziříčí. Byla nalezena v zavřené krabici u kontejneru!