pátek 15. listopadu 2013

Žádost o kontrolu chovu koní


Byla jsem požádána o pomoc s případem zanedbávaných koní.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 1309/174,
Brno, 61200
Telefon: 541 594 472
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 15.11.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU KONÍ PANA …., JENŽ JE
MAJITELEM STÁJÍ … NEDALEKO OBCE …...

Žádám Vás o neohlášenou kontrolu výše zmíněného chovu koní. Zasílám Vám fotografie a aktuálně pořízený videozáznam koní ze zadních stájí, které nejsou pro veřejnost přístupné. Přežívají tam v otřesných podmínkách i březí kobyly, kterým není poskytnuta adekvátní péče. Majitel údajně koním neposkytuje dostatek vhodného krmiva a veterinární péči. Žádám zejména o kontrolu krmivové základny před zimou pro takovéto větší množství zvířat, dále o sdělení informací, kolikrát v roce 2013 KVS tyto stáje navštívila a jaký byl výsledek kontrol.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám videozáznamem a fotografiemi, které jsou nedílnou součástí
tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Jihomoravský o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.
O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem

VIDEOZÁZNAM 
Žádné komentáře:

Okomentovat