pátek 15. listopadu 2013

Žádost o kontrolu - prodej ryb


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
tř. Míru 563/101,
Neředín, Olomouc, 77900
Telefon: 585 700 730
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz


VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 15.11.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ USMRCOVÁNÍ A PRODEJ RYB NA AKCI VÝLOV RYBNÍKU
... KONANÉHO DNE .... U OBCE ....


Žádám o prošetření výše uvedeného prodeje ryb. Posílám Vám videozáznam s prodejcem, který začal odšupinovávat ryby i když věděl, že nejsou dobře usmrcené. Čas videozáznamu 2:56 a 7:17, kde tuto skutečnost prodejce potvrzuje, cituji: „buď to uřežou celý a, nebo to píchnou blbě“.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám videozáznamem, který je nedílnou součástí tohoto dopisu.
U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Žádám proto KVS pro Olomoucký kraj o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu. O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.

Děkuji předem
Žádné komentáře:

Okomentovat