úterý 19. listopadu 2013

ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ STAVU KOPYT KONĚ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
Lazy V 654,
Zlín, 76001
Telefon: 577 210 796
E-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18.11.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ STAVU KOPYT KONĚ V OBCI ....

Žádám o prošetření stavu kopyt koně, který se nalézá ve výše zmíněné obci. Přesnou polohu naleznete v přiložené zaznačené mapě. Kůň na této pastvině má velmi nepřirozeně zakřivené přední nohy, pravděpodobně z nedostatečného udržování kopyt. Toto způsobuje to, že kůň špatně chodí a velice často si lehá. Na této pastvině bývá i přes zimu bez možnosti vhodného úkrytu před nepříznivým počasím.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám fotografiemi a videozáznamem, které jsou nedílnou součástí
tohoto dopisu.
U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:
• zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Zlínský o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.
O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.
 
Děkuji předem

Žádné komentáře:

Okomentovat