úterý 24. září 2013

MISTROVSTVÍ ČR V RODEU 10.8.2013 ŠIKLŮV MLÝNdošlo k porušení zákona
- č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 §4
odst. 1 Za týrání se považuje
písm. j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

§ 8 Veřejná vystoupení zvířat
odst. 3
písm. a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci
1. místo a datum konání,
2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,
3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,
b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,

- zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
§ 9 Svod zvířat
odst. 1 Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem.
3 Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržováníŽádné komentáře:

Okomentovat