středa 11. září 2013

Žádost o informace (nevhodné chování k telatům na rodeích v ČR)Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel SVS
tel.: +420 227 010 142
+420 227 010 143
fax: +420 227 010 191
e-mail: m.malena@svscr.cz

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 11.9.2013
VĚC: Žádost o informace  (nevhodné chování k telatům na rodeích v ČR)

Zasílám Vám dva videozáznamy pořízené v různých časových obdobích. První je pořízen při mistrovství ČR v rodeu na Šiklově mlýně před dvěma lety a druhý na tom samém místě tento rok 10.8.2013. Na obou videozáznamech je zřetelně vidět selhání veterinárního dozoru, který se akce účastnil. Na prvním videozáznamu je vidět, jak jsou telata tahána za uši a ocas. Na druhém videozáznamu telatům nalévali do uší z PET lahve vodu, tahali je za ocas, nozdry a vtláčeli jim prsty do očí. (Čas videozáznamu 09:37, 10:25 vtláčení do očí a nozder, tahání za ocas čas videozáznamu 14:00 minuta.)
Oba videozáznamy byly zaslány k prošetření na příslušnou Krajskou veterinární správu, tedy KVS pro kraj Vysočina. Kdy Inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (KVSJ) provedli na základě mého podnětu dne 6.9.2013 kontrolu v Šiklově mlýně, kde bylo dne 10.8.2013 pořádáno Mistrovství ČR v rodeu. Touto kontrolou bylo zjištěno, že při akci došlo k  porušení zákona  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  a k porušení  zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Na  základě porušení zákona č. 246/1992 Sb., KVSJ podá v souladu s § 22 odst. 1 písm. m) tohoto zákona podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Porušení zákona č. 166/1999 Sb., bude řešit KVSJ ve správním řízení.

Žádám Vás proto o sdělení, jakým způsobem má Státní veterinární správa ošetřeno, aby k takovému týrání telat na rodeích a selhávání veterinárního dozoru nedocházelo.


O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.

Děkuji předem

Žádné komentáře:

Okomentovat