úterý 27. listopadu 2012

Výsledek šetření KVS – nevhodná manipulace s živými rybami při prodeji"KVSZ dle výše uvedeného konstatuje, že se pan S.H. jakožto fyzická osoba podnikající dopustil porušení § 4 odst. 1  písm. t) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (dále jen „ ZOZT“), když jeden z jeho zaměstnanců při manipulaci s živou rybou vsouval rybě prsty pod skřele do žáber. KVSZ na základě zjištěných skutečností podá podnět k projednání správního deliktu na obec s rozšířenou působností, ve smyslu § 22 odst. 1 písm. m) ZOZT."Žádné komentáře:

Okomentovat