pondělí 12. listopadu 2012

Oznámení příslušné KVS o nevhodné manipulaci s rybami při jejich prodejiJednalo se především o uchopení ryb pod žábra, což je pro ryby nesmírně bolestivé a zakázané. Dále u kádě s kapry úplně chybělo okysličovací zařízení.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování § 6
Péče o ryby před usmrcením
(K § 5c odst. 6, 7 zákona)
(1) Živé tržní ryby v zařízení používaném v rámci podnikatelské činnosti se před usmrcením přechovávají v kádích a příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody.
 
Dále je při manipulaci s živými rybami zakázáno vsouvat prsty pod skřele za žábry.


Žádné komentáře:

Okomentovat