úterý 28. ledna 2014

Výsledek posledního dokončeného správního řízení se společností Rudnik, spol. s r.o.

"Dobrý den,
na základě Vaší žádosti  ze dne 22.01. 2014 o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující
výsledek posledního dokončeného správního řízení  se společností Rudnik, spol.  s r.o. se sídlem Vacenovice 70, 696 06 Vacenovice (IČ 25310542):

Společnost Rudnik, spol.  s r.o., která se podle prvoinstančního rozhodnutí  Městského úřadu Kyjov, Odboru životního prostředí  (č.j. OŽP22287/13/385 ze dne 22. dubna 2013)
dopustila podle § 27a odst. 1. písm. b)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu  zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)  správního deliktu  týrání zvířat tím,
že ve smyslu ustanovení §4 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona  bylo  35 koní z celkového počtu 119 omezováno ve výživě a správního deliktu podle §27a odst.4 písm. h) zákona 
tím, že ve smyslu § 12c odst.3 zákona nedodržela u většiny zvířat minimální standardy pro chov hospodářských zvířat,  proto jí byla  uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých).
Druhoinstanční rozhodnutí  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí  č.j. JMK 59288/2013 ze dne 07.08. 2013 (nabylo právní moci dne 08.08. 2013)  zamítlo odvolání
společnosti Rudnik, spol. s r.o. a potvrdilo rozhodnutí první instance.

S pozdravem
Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

Odbor životního prostředí a územního plánování
Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. č.p. 1
697 01 Kyjov
Telefon: 518697560
Mobil: 606627968
E-mail: b.kubik@mukyjov.cz"Žádné komentáře:

Okomentovat