pondělí 6. ledna 2014

Odpověď KVS na žádost o prošetření usmrcování a prodej ryb

Naše č. j.: SVS/2013/084506-M
Vyřizuje: MVDr. Alena Danielová
Telefon: 585700736
V Olomouci dne 30.12.2013

Věc: Opakované sdělení
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS Olomouc“), přijala, dne 18.11.2013 pod č.j. SVS/2013/075562-M, Vaši žádost o prošetření usmrcování a prodeje ryb na akci Výlov rybníku Hradecký konaného dne 19.10.2013 u obce Tovačov. Správní orgán tuto žádost posoudil, provedl vlastní kotrolu a zaslal ve smyslu ustanovení §24a a §28 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podnět včetně odborného vyjádření místně a věcně příslušnému správnímu orgánu – Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí (obecní úřad obce s rozšířenou působností).
KVS Olomouc Vám dne 10.12.2013 pod č. j. SVS/2013/077534-M zaslala sdělení o průběhu a výsledku šetření (nikoliv jako odpověď na žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť podle § 2 odst. 4 tohoto zákona povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, ale podle obsahu jako odpověď na podnět k zahájení správního řízení podle § 42 správního řádu).
 
S pozdravem
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
PODNĚT A VIDEO TADY

Žádné komentáře:

Okomentovat