pátek 6. září 2013

Odpověď KVS na žádost o prošetření chovu mléčného skotu


Odpověď
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) obdržela dne 7.8.2013 Váš podnět na prověření chovu skotu u společnosti (…..)
Sdělujeme Vám tímto, že v uvedené záležitosti byla provedena neohlášená veterinární kontrola chovu dne 12.8.2013 společně se zástupcem Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí – obec s rozšířenou působností a následná neohlášená kontrola dne 19.8.2013.
Při kontrole chovu bylo zjištěno, že kulhající kráva č. CZ 146783981 (číslo11) byla ošetřena privátním veterinárním lékařem, dne 5.8.2013 s diagnózou pododermatitída. Jednalo se o lokální ošetření končetiny a dále jí byly celkově aplikovány antibiotika. V době kontroly bylo u zvířete zjištěno kulhání, distální část končetiny byla kryta obvazem.
U jalovice č. CZ 239733981 byl zjištěn výživný stav zvířete horší až podprůměrný, zakrslost. Při obou kontrolách u zvířete nebylo zjištěno klinické nemocnění (průjmy, onemocnění dýchací soustavy aj.). Zvíře vždy v době kontrol přijímalo krmení.
Obě veterinární kontroly byly provedeny v poledních hodinách. Při kontrole dne 12.8.2013 byla teplota do 22 °C, polojasno, slabý vítr. Telata ve skupinovém boxu měla v době kontroly dostatek napájecí vody. Telata v individuálních boxech neměla v době kontroly trvale vodu, dle chovatele je voda dávána průběžně dle potřeby. Boxy poskytovaly stín. U zvířat nebyla zjištěna dehydratace resp. hypertermie.
Při následné kontrole dne 19.8.2013 byla teplota cca 29°C ve stínu, jasno, horko. Všechna telata (ve skupinových i individuálních boxech) měla trvale dostatek čerstvé vody.

Umístění boxů (které vytvářejí pouze „svůj“ stín) je nevhodně řešeno a orientace vzhledem ke světovým stranám (jihovýchodní orientace) a před stodolou, která znásobuje tepelné účinky záření, je pro letní období nevhodné. Telata měla v polední době minimální možnost ochrany před silným horkem a přímým sluncem. Situace byla vyhodnocena tak, že telatům nebyla poskytnuta přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami - horkem, což je v rozporu s § 12a odst. 4) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání – hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, se poskytuje přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami a riziky ohrožujícími jejich zdraví.
Toto umístění boxů však není nevhodné pro ostatní roční období.
Při obou kontrolách byla pořízená fotodokumentace, která je přílohou protokolů o kontrolním zjištění.
Porušení veterinárního zákona, které bylo zjištěno při první kontrole, je KVS SVS pro MS kraj řešeno v příkazním řízení.
Skutečnosti zjištěné při druhé kontrole byly vyhodnoceny jako porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podnět k řešení porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání bude zaslán na Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, který je kompetentní podnět projednat.

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
Žádné komentáře:

Okomentovat