čtvrtek 29. srpna 2013

Žádost o prošetření veřejného vystupování zvířat (telat) na akci „Mistrovství ČR v rodeu“ 10.8.2013 na Šiklově mlýně
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
Rantířovská 94/22,
Horní Kosov, Jihlava, 58601
E-podatelna: epodatelna.kvsj@svscr.cz
Telefon: 567 570 240
Fax: 567 331 636

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 29.8.2013
VĚC: Žádost o prošetření veřejného vystupování zvířat (telat) na akci „Mistrovství ČR v rodeu“ 10. 8. 2013 na Šiklově mlýně.
Chtěla bych Vás upozornit, že na výše zmíněné akci byla telata používaná v několika dobytkářských disciplínách, které evidentně telatům způsobovaly extrémní stres a utrpení! U disciplíny kácení telete jezdec v modré košili teleti vtláčel prsty do očí a jiná osoba do nozder (čas videozáznamu  09:37, 10:25). Dále jezdec v červené košili tele neadekvátně tahal za ocas (čas videozáznamu 14:00). Pracovníci od telat telatům nalévali z PET lahve do uší vodu a snažili se je tímto způsobem zvednout. Při kolizi s koněm bylo jedno z telat koněm pošlapáno.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám videozáznamem, který je nedílnou součástí tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Vysočina o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte e-mailem dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem
Žádné komentáře:

Okomentovat