středa 7. srpna 2013

ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU SKOTU NA MLÉČNÉ FARMĚKrajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 1104/51,
Vítkovice, Ostrava, 70300
E-podatelna: epodatelna.kvst@svscr.cz
Telefon: 596 781 910, 596 781 911, 596 788 601
Fax: 596 788 625

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6.8.2013
VĚC: ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ CHOVU SKOTU NA MLÉČNÉ FARMĚ
       
Žádám Vás o prošetření výše zmíněného chovu. Chtěla bych Vás upozornit, že se na místě  nalézá kráva, která očividně trpí kvůli poraněné noze. Na přiloženém videozáznamu je zřetelné kulhání! Jedná se o zvíře s číslem ušní známky 146 783, číslo identifikačního obojku chovatele je 11. Žádám Vás o sdělení, zda tomuto zvířeti byla poskytnuta adekvátní veterinární péče. Dále Vám zasílám fotografii telete, které na první pohled vykazovalo špatný zdravotní stav, bylo hubené a apatické. Tele se nalézalo ve skupinovém ustájení odrostlejších telat. Číslo ušní známky telete je 239 733. Chci Vás také upozornit na celkově špatné životní podmínky zvířat v chovu, jsou špinavá a celkově zubožená. Telata ustájená v individuálních boxech neměla vodu ani v případě, kdy teploty dosahovaly 35°C ve stínu. V určitou denní dobu telatům do boxů svítí přímo slunce a nemají žádnou možnost se ukrýt do stínu, mohou jen čekat, až se slunce otočí.

Výše zmíněné skutečnosti dokládám fotografiemi a videozáznamem, které jsou nedílnou součástí tohoto dopisu.

U výše uvedeného pravděpodobně dochází k porušování:

- zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádám proto KVS pro kraj Moravskoslezský o neohlášenou kontrolu, o neprodlené prošetření tohoto případu, zjištění aktuálních skutečností a zahájení řízení z moci úřední nebo postoupení podnětu jinému příslušnému orgánu.

O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte e-mailem dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem

Žádné komentáře:

Okomentovat