čtvrtek 1. srpna 2013

Odpověď na téma záboru veřejného prostranství ohledně cirkusů se zvířaty a podaná námitka

Povolování cirkusů odpověď z MěÚ


NÁMITKA zaslaná na MěÚ

MěÚ Valašské Meziříčí
Ing. Josef Matocha
tajemník
matocha@muvalmez.cz
Mgr. Alena Schattke
Odbor majetkové správy
schattke@muvalmez.cz

Vážený pane inženýre Matocho,
děkuji Vám za Vaši odpověď. Bohužel musím ale podat námitku k Vámi sděleným informacím, jelikož se má otázka nevztahovala k zákonu na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, popř. veterinárního zákona. Oba zákony jsou mi velice dobře známy a nepotřebuji jejich přepis ve Vaší odpovědi. 
Záměrně jsem psala na MěÚ a ne na SVS, protože mne zajímá, proč město cirkusům povoluje zábor veřejného prostranství, když jsou Vám jistě informace ohledně utrpení zvířat v cirkusech všeobecně známy. Tímto Vás znova upozorňuji, že pokud by město cirkusu zábor veřejného prostranství nepovolilo, mohlo by tímto způsobem zabránit utrpení zvířat, které jsem Vám vypsala v minulém e-mailu. Z toho důvodu kladu svou otázku podruhé, proč město utrpení zvířat podporuje tím, že cirkusu povolí zábor veřejného prostranství? Dále Vás chci upozornit, že Vaše evidentně vyhýbavá odpověď je nepřiměřená při komunikaci mezi MěÚ a jeho občanem.

Cirkusy představují dětem zkreslené představy o chování ke zvířatům, jako je např. zesměšňování (opice převlečená za klauna atp.) místo toho, aby děti pochopily, že zvířata jsou živé cítící bytosti s vlastním právem na svobodný život a ne loutky ke hře. Dětem by se od malička měly vštěpovat základní hodnoty ochrany a péče o zvířata a ne ukazovat jim, že zvířata slouží k nesmyslné zábavě a jinému vykořisťování.

Předem Vám děkuji za odpověď a součinnost

Původní e-mail si můžete přečíst tady.Žádné komentáře:

Okomentovat