pondělí 18. března 2013

Je rostlinná strava východiskem z krize z nedostatku vody?

Studie vědců z Stockholm International Water Institute (SIWI) (A. Jägerskog, T. Jonch Clausen: "Feeding a Thirsty World. Challenges and Oportunities for a Water and Food Secure Future“, Report nr. 31, 2012) dospěla k závěru, že se lidstvo na Zemi bude muset v příštích 40 letech téměř úplně přeorientovat na vegetariánskou stravu, aby se zabránilo nedostatku potravin a hladu. Podle studie by v r. 2050 měly bílkoviny z živočišných zdrojů tvořit už jen 5 %. Aktuálně tyto bílkoviny tvoří 20 % a tento podíl má klesající tendenci. Jako důvod uvádějí výzkumníci zvyšující se nedostatek vody v některých oblastech Země. Pokud se do r. 2050 zvýší počet obyvatel na 9 mld. a bude pokračovat současný trend přejímání „západní“ stravovacích zvyklostí, nebude dost vody pro zemědělské plochy. Konzumace masa výrazně roste v zemích s výrazným současným rozvojem. Pro splnění takových požadavků bude zapotřebí více zemědělské plochy a vody, než na rostlinnou stravu. V současné době je pro výrobu krmiv využívána třetina ploch. Z celkového množství vody, které je k dispozici, je v současnosti 70 % využíváno v zemědělství. Situace se zásobováním vodou se ale navíc zhorší v důsledku klimatických změn. Vedle toho je nutno snížit ztráty, k nimž dnes dochází. Více než čtvrtina z celkového množství vody se dnes používá na produkci miliardy tun potravin, které nikdo nesní.

(ÚZEI, Agronavigator.cz.) 

Žádné komentáře:

Okomentovat