středa 30. ledna 2013

UKAŽTE TO VLÁDĚ


Stanovisko ministerstva zemědělství ke kampani:
Pro podporu zákazu chovu kožešinových zvířat v ČR neshledává Ministerstvo zemědělství v současné době racionální důvody. Ministerstvo zemědělství bude i nadále ve spolupráci se SVS této citlivé oblasti věnovat zvýšenou pozornost.

Odpověď na podnět krajské veterinární správy:
V této věci Vám sdělujeme, že dle § 42 správního řádu jsme se podnětem zabývali a neshledali důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Stanovisko ústřední veterinární správy:
V roce 2012 proběhly kontroly již ve všech registrovaných chovech a musím zdůraznit, že při těchto kontrolách nebylo zjištěno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. … S ohledem na vzniklé události, budou kontroly v roce 2013 prováděny častěji, minimálně dvakrát ročně a to i v období mimo kožkování a v době kožkování. Dále bude prošetřen každý podnět o podezření z týrání zvířat při oznámení Státní veterinární správě.Žádné komentáře:

Okomentovat